Ostraha majetku
Comfort security se specializuje především na ostrahu průmyslových objektů, které vyžadují specifické přístupy ve strážní službě a součinnost s útvary ekologie, hasičů a dalšími odbornými útvary firem. Zajištění staveb, monitoring prostoru, zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. Zajišťujeme ostrahu sportovních utkání, koncertů a společenských akcí.

 • Ostraha majetku – průmyslové objekty – soukromé objekty
 • Ostraha stavebních strojů
 • Ostraha staveb ve fázi rozpracování
 • Řízení provozu při výstavbě silničních povrchů
 • Zajišťování pořadatelských služeb

Zaváděním stále kvalitnějších technických systémů umožňuje Comfort security zákazníkům maximální snižování nákladů na ostrahu. Z dalších předností je výrazně vyšší osobní zodpovědnost a přístup zaměstnanců bezpečnostní služby Comfort security při výkonu služby v ochraně majetku zákazníka. Naši zaměstnanci dle požadavku klienta provádějí výkon služby ve firemních stejnokrojích.
Pro společnost není prioritou rychlý prodejní úspěch, ale snaha o dlouhodobou a nadstandardní péči při ochraně majetku svých zákazníků.

 

04_onas
02_onas
01_onas
03_onas
Stavební práce
Comfort security dále nabízí kromě ucelených stavebních celků i dílčí řemeslné práce. Mezi nejfrekventovanější samostatně činná řemesla, která jsou zapotřebí jak při údržbě stávajících objektů tak i při dokončování objektů nově budovaných (malíř, podlahář, klempíř + pokrývač, sádrokartonář).

 • Zemní práce
 • Renovace fasád
 • Stavební a zednické práce
 • Pomocné práce související s opravou a výstavbou silničních povrchů
 • Výstavba místních a účelových komunikací, chodníků, parkovišť
 • Drobné stavební práce

Poskytujeme veškeré zednické práce, a to včetně přípravných a dokončovacích. Provádíme široké spektrum stavebních prací od malých stavebních úprav až po rozsáhlé stavební práce.  Zajišťujeme úklidové a bourací práce s možností přistavení kontejneru.  Poradíme a zajistíme Vám vhodný obkladový materiál a provedeme veškeré obkladačské práce. Současně Vám přivezeme materiál až na místo dodání a po ukončení prací zajistíme úklid a odvoz vybouraných hmot. Provádíme montáže sádrokartonů, podhledů, příček a minerálních podhledů.

Za dobu svého působení jsme realizovali celou řadu úspěšných projektů. Odvádíme kvalitní a cenově dostupnou práci, navíc vyjdeme vstříc všem Vašim potřebám a po technické stránce Vám nabídneme všechna řešení.

 
Zámečnické práce + montáž železných konstrukcí
Naše zámečnická činnost je Vám připravena plnit požadavky v následujících oborech (svářeč kovů, stavební zámečník, strojní zámečník, zámečník montér).

 • Zámečnické práce
 • Svařování MMA / MIG / TIG
 • Montáž železných konstrukcí
 • Kontrolní činnosti
 • Výroba kovových konstrukcích, okna a vrata, schodiště apod.
 • Drobné zámečnické  práce

MMA – z anglického Manual Metal Arc. Nejstarší metoda ručního obloukového svařování, která si stále drží nezanedbatelnou pozici zejména z důvodu své flexibility, možnosti svařování ve všech polohách, snadné dostupnosti svařovacích zdrojů i přídavného materiálu.
MIG/MAG – z anglického Metal Inert Gas/Metal Active Gas. Další z nejběžnějších metod ručního svařování, známá také jako svařování v ochranné atmosféře. Přídavným materiálem je drát navinutý na cívce
TIG – z anglického Tungsten Inert Gas. Velmi precizní metoda svařování, která je určena zejména pro pohledové svary. Je také známá jako svařování pod argonem. Metoda TIG využívá teplo uvolňované ze zapáleného elektrického oblouku, který je udržován mezi netavící se wolframovou elektrodou a svařencem.

Celá zámečnická výroba je orientovaná na podporu stavební činnosti firmy.

 
Reference

 • „Comfort Security pro nás zajišťuje fyzickou ostrahu stavebních strojů a rozpracovaných staveb na profesionální úrovni.“
 • „Společnost využíváme pro řízení silničního provozu a dalších pomocných prací související s opravou a výstavbou silničních povrchů k naší plné spokojenosti.“
 • „Pracovníci Comfort Security spolehlivě plní všechny požadavky a povinnosti, které jsou obsahem smlouvy a tudíž mohu společnost doporučit.“
 • „Zajišťování pořadatelské služby při mistrovských utkání Baník Most.“

Naši Partneři

logo_klient_2
logo_klient_1
logo_klient_3
logo_klient_4